Lidt om vores entreprenørfirma

Dræningsarbejde fylder idag mere end 90% af vores aktivitet

Vagn Lohse startede i 1969 som entreprenør og lavede de første mange år, alle former for traditionelle opgaver men i starten af 80erne blev der mere og mere dræning, så da købte han firmaets første drænmaskine.

I 1995 blev sønnen Lars medindehaver af firmaet. I 1998 købte vi en drænmaskine mere, næsten magen til den første og i 2002 købte vi en mindre til småopgaver.​

Dræningsarbejde fylder i dag mere end 90% afvores aktivitet. Resten er ting som opgravning/oprensning af søer/voldgrave, ågenslyngning, oprensning på dambrug samt div.

Lars Lohse har pr. 1.1 2005 overtaget hele firmaet men vi kører videre på samme måde som før og Vagn hjælper stadig i firmaet.​