Dræning ved landbrug

Størstedelen af vores aktivitet drejer sig om dræning ved det Danske landbrug.

Størstedelen af vores aktivitet drejer sig om dræning

Størstedelen af vores aktivitet drejer sig om dræning ved det Danske landbrug. Vi er nu 2. generations drænmester med erfaring startende helt fra slut 1960’erne.

ved dræning af vandlidende arealer forbedres effektiviteten, væksten øges og omkostningerne ved jordbearbejdning reduceres.

Vores primære maskine til dræning er kædegraver

Vores primære maskine til dræning er kædegraver, denne drænmetode mener jeg er den bedste mulige idet graveskaderne minimeres, det opgravede jord er findelt så det er nemmere efterfølgende at bearbejde for kunden. Men vi dræner også stadig med gravemaskine og drænkasse hvis dette eks specifikt ønskes. Efter kædegraveren er en rende på ca 29cm bredde, drænrøret føres automatisk igennem maskinen og på plads i renden, alt styret efter GPS, så nøjagtigheden og effektiviteten er i top. Fordelen ved den åbne rende er yderligere at eventuelle gamle drænledninger vi/kunden ikke kender til kan ses når maskinen graver den over, eller i renden hvor den så kan ses samle vand på det jord der automatisk fyldes over det nye dræn. derved mindskes overraskelser af “nye” bløde pletter efter brudte dræn. Vi bruger altid drænslanger med en omviklet Polyester strømpe, dette uanset forhold og jordtyper primært for at hindre indtrængen af silt og lerslam/sand osv. denne type omvikling har vi brugt siden midt 1980’erne og idet vi selv spuler meget dræn med vores Hollandske lavtryks drænspuler garanterer vi at denne type altid kan spules ren for eks Okker.

Mulighed for ifyldning af sand

Der vil altid være mulighed for ifyldning af sand over drænene for at forbedre effektiviteten i specielt lerede jorde. drænsand/grus kører vi altid til og i kædegraveren uden extra omkostninger, kunden skal blot levere sandet/gruset og køre det i depoter på marken.

Vi vil selvfølge altid ved uforpligtende besøg give tilbud og rådgive for bedst mulig resultat for kunden. Så ring endlig og book et besøg til en snak om netop vores speciale, dræning.