Andre specialer vi kan tilbyde i vores entreprenørfirma

Sø før oprensning


Og efter oprensning


Vores gravemaskine har rækkevidde på 12,5m til oprensning


Vi oprenser også fødekanaler på dambrug med specialgrab på gravemaskine